Contacto

Domingo Fontán nº7. 15771

Santiago de Compostela

Conselleiro Maior

Tfno.: 981 54 22 11

cmaior@ccontasgalicia.es

Área de Coordinación Xeral

Tfno.: 981 54 22 11

Área de Corporacións Locais

Tfno.: 981 54 22 12

Área da Conta Xeral

Tfno.: 981 54 22 13

Área do SERGAS

Tfno.: 981 54 22 14

Área Institucional

Tfno.: 981 54 22 15

Secretaría Xeral

Tfno.: 981 54 22 16

Fax: 981 54 22 10

secret@ccontasgalicia.es

Ligazóns Presentación Informes Normativa Acceso restrinxido