Resumo Benvida

Benvidos ao portal web do Consello de Contas de Galicia.

Ente fiscalizador das contas e da xestión económico-financeira do sector público galego.

Inicio

Últimas novas

martes, 27 Abril 2021, 15:03

O Consello de Contas de Galicia, como órgano de control externo con competencias en materia de prevención da corrupción, ten grande interese en promover a investigación en materias relacionadas con esta competencia.

martes, 27 Abril 2021, 15:01

Hoxe Ana Ornilla Gillamón tomou posesión como secretaria xeral do Consello de Contas substituíndo a María Luisa Cardesín Díaz, que deixa o cargo a petición propia.

 

martes, 27 Abril 2021, 15:00

O pasado 21 de abril publicáronse as novas instrucións para a remisión de contratos e convenios ao Consello de Contas.