Vostede está aquí

Accesibilidade

Accesibilidade

Compatibilidade e estándares

A web do consello de contas de Galicia foi desenvolvida utilizando os estándares abertos existentes na actualidade e recomendados polo W3C:

 • XHTML 1.0 como linguaxe de composición
 • CSS 3 como linguaxe de formato e presentación da información

A web está optimizada para 1024 x 768, aínda que é perfectamente funcional a menores resolucións.

A web é compatible cos seguintes navegadores:

 • Mozilla Firefox 18 ou superior
 • Internet Explorer 8 (*) ou superior
 • Google Chrome 20 ou superior
 • Opera, Safari, Konqueror, Epiphany, etc.

(*) debido a que Internet Explorer non é compatible en boa medida cos estándares e recomendacións do W3C, certos apartados poderían verse alterados na súa visualización. O mesmo poderá acontecer con versións máis antigas do resto dos navegadores. Polo tanto, recomendamos a instalación de versións modernas e compatibles cos estándares actuais.

Accesibilidade

As páxinas deste sitio web cumpren a marca AA segundo a Norma Norma UNE 139803:2012 e as Directrices de Accesibilidade para a Contido Web 2.0 do (WCAG 2.0) pola Iniciativa de Accesibilidade Web (WAI) do World Wide Web Consortium (W3C).

Para a correcta visualización do portal gráfico é necesario poder executar Javascript..

Atallos de teclado

O acceso ás características de accesibilidade varía entre os navegadores máis utilizados. Nesta sección descríbense os métodos concretos para sacar o maior partido ás facilidades que proporciona cada un deles.

Os atallos accédense pulsando unha tecla de acceso (que varía en cada navegador) e unha tecla numérica:

 • Tecla de acceso + 1: Inicio
 • Tecla de acceso + 2: Consello de contas
 • Tecla de acceso + 3: Transparencia
 • Tecla de acceso + 4: Sectro público
 • Tecla de acceso + 5: Fiscalización
 • Tecla de acceso + 6: Ligazóns

As teclas de acceso nos diferentes navegadores son:

 • Mozilla Firefox: Alt + Maiúsculas + atallo
 • Google Chrome: Alt +atallo
 • Internet Explorer: Alt + atallo + Enter
 • Opera: Maiúsculas + Escape + atallo
 • Safari: Control + Option (en Windows Alt) + atallo

Contacto

Calquera queixa ou suxestión sobre a accesibilidade desta web se poderá canalizar a través do correo electrónico informatica@ccontasgalicia.es.