Vostede está aquí

Buscador de documentos

Ano Título
2017 Orzamentos Consello
2017 Resumo do estado de execución. Segundo trimestre 2017
2017 Resumo do estado de execución. Terceiro trimestre 2017
2017 Resumo do estado de execución. Cuarto trimestre 2017
2017 Convenios asinados en 2017
2017 Resumo do estado de execución. Primeiro trimestre 2017
2017 Adxudicacións 2017
2017 Plan de traballo 2017
2016 Informe de fiscalización sobre o endebedamento das Entidades Locais de Galicia. Exercicio 2016
2016 Informe sobre os procesos de extinción de entidades dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia. Exercicios 2010-2016
2016 Informe de fiscalización das resolucións e acordos contrarios aos reparos e dos expedientes con omisión do trámite de fiscalización previa. Concellos de 10.001 a 20.000 habitantes. Provincia da Coruña. Exercicio 2016
2016 Informe de fiscalización das resolucións e acordos contrarios aos reparos e dos expedientes con omisión do trámite de fiscalización previa. Concellos de 10.001 a 20.000 habitantes. Provincia de Lugo. Exercicio 2016
2016 Informe de fiscalización das resolucións e acordos contrarios aos reparos e dos expedientes con omisión do trámite de fiscalización previa. Concellos de 10.001 a 20.000 habitantes. Provincia de Ourense. Exercicio 2016
2016 Informe de fiscalización das resolucións e acordos contrarios aos reparos e dos expedientes con omisión do trámite de fiscalización previa. Concellos de 10.001 a 20.000 habitantes. Provincia de Pontevedra. Exercicio 2016
2016 Informe agregado de fiscalización das resolucións e acordos contrarios aos reparos e dos expedientes con omisión do trámite de fiscalización previa. Concellos de 10.001 a 20.000 habitantes. Exercicio 2016

Páxinas