Vostede está aquí

Buscador de documentos

Ano Título
2020 Memoria anual de actividades do Consello de Contas de Galicia correspondente ao exercicio 2020
2020 Resumo do estado de execución. Cuarto trimestre 2020
2020 Eleccións ao Parlamento de Galicia do 12 de xullo de 2020
2020 TEXTO DO CONVENIO. Convenio de colaboración entre o Consello de Contas de Galicia e a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia para o uso dos servizos da Rede de telecomunicacións Corporativa da Xunta de Galicia.
2020 Contratos menores 2020 (4º Trimestre)
2020 Resumo do estado de execución. Terceiro trimestre 2020
2020 Contratos menores 2020 (3º Trimestre)
2020 Contratos menores 2020 (2º Trimestre)
2020 Contratos menores 2020 (1º Trimestre)
2020 TEXTO DO CONVENIO. Convenio de colaboración entre o Consello de Contas, o Tribunal de Cuentas e os Órganos de Control Externo utilización, explotación e mantemento das aplicacións informáticas da plataforma e o portal de rendición de contas das EELL
2020 Resumo do estado de execución. segundo trimestre 2020
2020 Acordo sobre o asesoramento solicitado pola Xunta de Electoral de Galicia do 24 de maroz de 2020, para a aprobación do pleno do Consello de Contas de Galicia.
2020 Asesoramento ao concello de Barbadás en materia de xestión recadatoria nas contas bancarias e na rendición efectuada polos departamentos concernidos.
2020 TEXTO DO CONVENIO- Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Consello de Contas de Galicia, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación.
2020 Orzamentos Consello

Páxinas