Vostede está aquí

Buscador de documentos

Ano Título
2020 Convenios asinados en 2020
2020 Resumo do estado de execución. Primeiro trimestre 2020
2020 Plan de traballo 2020
2019 Informe de fiscalización selectiva do Concello de Curtis. Exercicios 2010 a 2019.
2019 Informe de fiscalización do destino dos recursos empregados no proxecto Life Rexenera Limia. Exercicios 2016-2019.
2019 Informe de fiscalización de gastos de persoal da Administración Xeral exercicios 2014-2019
2019 Informe de fiscalización dos fondos de compensación interterritorial
2019 Informe de fiscalización sobre os criterios de repartición de recursos entre concellos a través dos plans provinciais e a eficiencia do gasto deputación de Pontevedra lexislaturas 2003-2019
2019 Informe de fiscalización da asistencia sanitaria con medios alleos na área sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos exercicio 2019
2019 Informe de fiscalización sobre os criterios de repartición de recursos entre concellos a través dos plans provinciais e a eficiencia do gasto deputación de Ourense lexislaturas 2003-2019
2019 Informe de fiscalización sobre os criterios de repartición de recursos entre concellos a través dos plans provinciais e a eficiencia do gasto deputación da Coruña lexislaturas 2003-2019
2019 Informe de fiscalización sobre os criterios de repartición de recursos entre concellos a través dos plans provinciais e a eficiencia do gasto deputación de Lugo lexislaturas 2003-2019
2019 Informe económico financeiro das entidades instrumentais autonómicas. Exercicio 2019
2019 Informe de fiscalización da Conta Xeral do Sergas. Exercicio 2019
2019 Informe de fiscalización da conta xeral das entidades locais de Galicia. Exercicio 2019

Páxinas