Vostede está aquí

Buscador de documentos

Ano Título
2019 Resumo do estado de execución. Terceiro trimestre 2019
2019 TEXTO DE CONVENIO- Protocolo de colaboración entre a Deputación provincial de Ourense e o Consello de Contas de Galicia para a promoción de actuacións en materia de prevención de riscos da corrupción na administración local de Galicia
2019 TEXTO DE CONVENIO- Protocolo de colaboración entre a Deputación provincial de Pontevedra e o Consello de Contas de Galicia para a promoción de actuacións en materia de prevención de riscos da corrupción na administración local de Galicia
2019 TEXTO DE CONVENIO- Protocolo de colaboración entre a Deputación provincial de Lugo e o Consello de Contas de Galicia para a promoción de actuacións en materia de prevención de riscos da corrupción na administración local de Galicia
2019 TEXTO DE CONVENIO- Protocolo de colaboración entre a Deputación Provincial de A Coruña e o Consello de Contas de Galicia para a promoción de actuacións en materia de prevención de riscos da corrupción na administración local de Galicia
2019 TEXTO DO CONVENIO- Protocolo de colaboración entre a Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) e o Consello de Contas de Galicia para a promoción de actuacións en materia de prevención de riscos da corrupción na administración local
2019 Resumo do estado de execución. Segundo trimestre 2019
2019 Resumo do estado de execución. Primeiro trimestre 2019
2019 TEXTO DO CONVENIO- Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Consello de Contas de Galicia, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación.
2019 Convenios asinados en 2019
2019 Plan de traballo 2019
2018 Informe de fiscalización selectiva do Concello da Coruña. Exercicio 2018.
2018 Informe de fiscalización de Taxas, Prezos Públicos e Outros Ingresos patrimoniais do Sergas. Exercicios 2016-2018.
2018 Informe de fiscalización das universidades públicas galegas. Universidade de Vigo.
2018 Informe de fiscalización das universidades públicas galegas. Universidade de A Coruña

Páxinas