Vostede está aquí

Buscador de documentos

Ano Título
2018 Informe de fiscalización do Plan de Asistencia ao Ictus. Exercicios 2017-2018
2018 Informe de fiscalización dos recoñecementos extraxudiciais de crédito aprobados polas entidades locais de Galicia. Exercicio 2018
2018 Informe de fiscalización sobre a actuación das entidades locais de Galicia de máis de 10.000 habitantes en materia medioambiental, exercicios 2017-2018
2018 Diagnóstico sobre os sistemas de control interno e estratexia de prevención de riscos da corrupción na Administración xeral da Xunta de Galicia
2018 Memoria de actividades do exercicio 2018
2018 Contas anuais do Consello de Contas de Galicia correspondentes ao exercicio 2018
2018 Resumo do estado de execución. Cuarto trimestre 2018
2018 Adxudicacións 2018 - 3º e 4º Trimestre (1-xullo ata 31-decembro)
2018 Protocolo de colaboración entre a Fiscalía da Comunidade Autónoma e o Consello de Contas de Galicia para a prevención da corrupción no ámbito do Sector Público da Comunidade Autónoma de Galicia
2018 Protocolo de colaboración entre a Xunta de Galicia, a través da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, e o Consello de Contas de Galicia para a implantación e seguimento de plans de prevención de riscos da corrup
2018 Acordo de colaboración entre o Consello de Contas de Galicia e a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional para a formación e sensibilización en materia de integridade e comportamento ético.
2018 Convenio de colaboración entre o Consello de Contas de Galicia e a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia polo que se comparten infraestruturas, técnicas e servizos comúns que permitan a racionalización de recursos TIC.
2018 Resumo do estado de execución. Terceiro trimestre 2018
2018 TEXTO DO CONVENIO-Convenio de colaboración entre a Consellería de Facenda e o Consello de Contas de Galicia sobre atribución de competencia de recursos contractuais.
2018 Resumo do estado de execución. Segundo trimestre 2018

Páxinas