Vostede está aquí

Comisión de Goberno

A Comisión de Goberno está constituída polo conselleiro maior e os conselleiros presidentes das seccións, asistidos pola secretaría xeral. Correspóndenlle, entre outras, as funcións relativas ao nomeamento e a contratación do persoal, goberno e administración.