Vostede está aquí

Conselleiro Maior

O Conselleiro Maior representa ao Consello de Contas; convoca e preside o Pleno e a Comisión de Goberno. Correspóndelle, entre outras funcións, a xefatura superior do persoal e autorizar as adquisicións de bens e contratacións necesarias para o bo funcionamento do Consello.