Promoción da cultura da integridade na sociedade civil

Educación en integridade e comportamento ético

Unidade didáctica elaborada polo Consello de Contas de Galicia co apoio da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, para impartir en determinadas materias de Educación Secundaria e Bacharelato.

Cadernos para o alumnado
Cadernos para o profesorado