Vostede está aquí

Perfil do contratante

Licitacións

Licitacións
Acceso ao perfil do contratante na Plataforma de Contratos Públicos de Galicia

Órgano de contratación

Consello de Contas de Galicia
Rúa Domingo Fontán, 7
15702 Santiago de Compostela
A Coruña, España

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Rexistro Xeral do Consello de Contas, situado na rúa Domingo Fontán, 7

CONTACTO

Teléfono : +0034 981 542 208
Fax: +0034 981 542 210
Correo electrónico: secret@ccontasgalicia.es