Selección de persoal e provisión de postos de traballo

Convocatorias de procesos de provisión definitiva

Convocatorias públicas de postos vacantes mediante concurso específico de méritos

Acceso no taboleiro de anuncios da sede do Consello de Contas.

Convocatorias públicas de postos vacantes mediante libre designación

RESOLUCIÓN do 28 de xuño de 2021 pola que se ordena a publicación do Acordo da Comisión de Goberno que resolve a convocatoria para a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante.

RESOLUCIÓN do 30 de abril de 2021 pola que se ordena a publicación do Acordo da Comisión de Goberno, do 30 de abril de 2021, que aprobou anunciar a convocatoria pública, polo sistema de libre designación, dun posto vacante nesta institución.

RESOLUCIÓN do 3 de maio de 2019 pola que se ordena a publicación do Acordo da Comisión de Goberno do Consello de Contas de Galicia que resolve a convocatoria para a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante.

RESOLUCIÓN do 30 de xaneiro de 2019 pola que se ordena a publicación do Acordo da Comisión de Goberno do 25 de xaneiro de 2019, que aprobou anunciar a convocatoria pública, polo sistema de libre designación, dun posto vacante nesta institución.

RESOLUCIÓN do 19 de decembro de 2017 pola que se ordena a publicación do Acordo da Comisión de Goberno que resolve a convocatoria para a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante.

RESOLUCIÓN do 18 de outubro de 2017 pola que se ordena a publicación do Acordo da Comisión de Goberno do 16 de outubro de 2017, que aprobou anunciar a convocatoria pública, polo sistema de libre designación, dun posto vacante nesta institución

RESOLUCIÓN do 17 de xullo de 2015 pola que se lle dá cumprimento ao Acordo do 20 de maio de 2015, da Comisión de Goberno, que resolve a convocatoria para a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante

RESOLUCIÓN do 19 de novembro de 2014 pola que se ordena a publicación do Acordo da Comisión de Goberno do 18 de novembro de 2014, que aprobou anunciar a convocatoria pública, polo sistema de libre designación, dun posto vacante nesta institución

Convocatorias de procesos de provisión transitoria

Acordo da Comisión de Goberno de 18.05.2022, polo que se convoca a cobertura en comisión de servizos da praza de Auxiliar-Administrativo CC.F02.09.02. Prazo admisión solicitudes: do 20.05.2022 ao 27.05.2022.

Resolución do procedemento de cobertura temporal en comisión de servizos dun posto de traballo no Consello de Contas de Galicia por acordo da Comisión de Goberno do 01/07/2022:

 •    Código do Posto:  CC.F02.09.02: Espinosa Castiñeiras, Mª Jesús

As valoracións da documentación presentada polos candidatos están a disposición dos interesados no procedemento que desexen revisala.

Acordo da Comisión de Goberno de 18.05.2022, polo que se convoca a cobertura en comisión de servizos da praza de Auxiliar-Administrativo CC.F02.09.03. Prazo admisión solicitudes: do 20.05.2022 ao 27.05.2022.

Resolución do procedemento de cobertura temporal en comisión de servizos dun posto de traballo no Consello de Contas de Galicia por acordo da Comisión de Goberno do 01/07/2022:

 •    Código do Posto:  CC.F02.09.03: Mª Dolores Formoso Castro

As valoracións da documentación presentada polos candidatos están a disposición dos interesados no procedemento que desexen revisala.

Acordo da Comisión de Goberno de 01.03.2022, polo que se convoca a cobertura en comisión de servizos da praza de Auditor CC.F01.03.06. Prazo admisión solicitudes: do 03.03.2022 ao 09.03.2022.

Resolución do procedemento de cobertura temporal en comisión de servizos dun posto de traballo no Consello de Contas de Galicia por acordo da Comisión de Goberno do 29/03/2022:

 •    Código do Posto:  CC.F01.03.06: Amparo Méndez Rodríguez

As valoracións da documentación presentada polos candidatos están a disposición dos interesados no procedemento que desexen revisala.

Acordo da Comisión de Goberno de 01.03.2022, polo que se convoca a cobertura en comisión de servizos da praza de Auditor-Técnico CC.F01.04.01. Prazo admisión solicitudes: do 03.03.2022 ao 09.03.2022.

Resolución do procedemento de cobertura temporal en comisión de servizos dun posto de traballo no Consello de Contas de Galicia por acordo da Comisión de Goberno do 29/03/2022:

 •     Código do Posto:  CC.F01.04.01: Roberto Manuel Carril Bermúdez

As valoracións da documentación presentada polos candidatos están a disposición dos interesados no procedemento que desexen revisala.

Acordo da Comisión de Goberno de 01.03.2022, polo que se convoca a cobertura en comisión de servizos da praza de Responsable de área de xestión económica e asuntos xerais CC.F03.06.03. Prazo admisión solicitudes: do do 03.03.2022 ao 09.03.2022.

Resolución do procedemento de cobertura temporal en comisión de servizos dun posto de traballo no Consello de Contas de Galicia por acordo da Comisión de Goberno do 29/03/2022:

 •     Código do Posto:  CC.F03.06.03: Manuel Torres González

As valoracións da documentación presentada polos candidatos están a disposición dos interesados no procedemento que desexen revisala.

Acordo da Comisión de Goberno de 11.05.2021, polo que se convoca a cobertura en comisión de servizos da praza de Técnico de Auditoría CC.F01.05.12. Prazo admisión solicitudes: do 12.05.2021 ao 20.05.2021.

Resolución do procedemento de cobertura temporal en comisión de servizos dun posto de traballo no Consello de Contas de Galicia por acordo da Comisión de Goberno do 02/06/2021:

 • Código do Posto:  CC.F01.05.12: María Elvira Míguez Vázquez (Por renuncia da primeira adxudicataria)

As valoracións da documentación presentada polos candidatos están a disposición dos interesados no procedemento que desexen revisala.

cordo da Comisión de Goberno de 11.05.2021, polo que se convoca a cobertura en comisión de servizos da praza de Técnico de Auditoría CC.F01.05.14.. Prazo admisión solicitudes: do 12.05.2021 ao 20.05.2021.

Resolución do procedemento de cobertura temporal en comisión de servizos dun posto de traballo no Consello de Contas de Galicia por acordo da Comisión de Goberno do 02/06/2021:

 • Código do Posto:  CC.F01.05.14: Mª de los Ángeles Brage Díaz

As valoracións da documentación presentada polos candidatos están a disposición dos interesados no procedemento que desexen revisala.

Acordo da Comisión de Goberno de 11.05.2021, polo que se convoca a cobertura en comisión de servizos da praza de Técnico Xurídico CC.F02.05.02. Prazo admisión solicitudes: do 12.05.2021 ao 20.05.2021.

Resolución do procedemento de cobertura temporal en comisión de servizos dun posto de traballo no Consello de Contas de Galicia por acordo da Comisión de Goberno do 02/06/2021:

 • Código do Posto:  CC.F02.05.02: Javier Lourido Ameijeiras

As valoracións da documentación presentada polos candidatos están a disposición dos interesados no procedemento que desexen revisala.

Acordo da Comisión de Goberno de 26.03.2021, polo que se convoca a cobertura en comisión de servizos da praza de X. de Sección de Arquivo e Biblioteca. Prazo admisión solicitudes: do 30.03.2021 ao 07.04.2021.

Resolución do procedemento de cobertura temporal en comisión de servizos dun posto de traballo no Consello de Contas de Galicia por acordo da Comisión de Goberno do 07/05/2021:

 • Código do Posto:  CC.F02.04.03: Gabriel Quiroga Barro

As valoracións da documentación presentada polos candidatos están a disposición dos interesados no procedemento que desexen revisala.

Acordo da Comisión de Goberno de 30.09.2020, polo que se convoca a cobertura en comisión de servicios da praza de Interventor. Prazo admisión solicitudes: do 03.10.2020 ao 09.10.2020.

Resolución do procedemento de cobertura temporal en comisión de servizos dun posto de traballo no Consello de Contas de Galicia por acordo da Comisión de Goberno do 03/11/2020:

 • Código do Posto: CC.F02.01.01: Ulpiano Villanueva Rodríguez

As valoracións da documentación presentada polos candidatos están a disposición dos interesados no procedemento, que desexen revisala.

Acordo da Comisión de Goberno de 25/01/2019, polo que se convoca a cobertura en comisión de servicios dunha praza de Auditor. Prazo admisión solicitudes: do 31/01/2019 ao 12/02/2019.Corrección erro: o prazo é do 31/01/2019 ao 13/02/2019

Resolución do procedemento de cobertura temporal en comisión de servizos dun posto de traballo no Consello de Contas de Galicia por acordo da Comisión de Goberno do 26/03/2019:

 • Código do Posto: CC.F01.02.01: José Eduardo Sánchez Campos

As valoracións da documentación presentada polos candidatos están a disposición dos interesados no procedemento que desexen revisala.

Acordo da Comisión de Goberno de 25/01/2019, polo que se convoca a cobertura en comisión de servicios dunha praza de de Técnico de Auditoría. Prazo admisión solicitudes: do 31/01/2019 ao 12/02/2019.Corrección erro: o prazo é do 31/01/2019 ao 13/02/2019

Resolución do procedemento de cobertura temporal en comisión de servizos dun posto de traballo no Consello de Contas de Galicia por acordo da Comisión de Goberno do 26/03/2019:

 • Código do Posto: CC.F01.05.21: Juan Anido Hermida

As valoracións da documentación presentada polos candidatos están a disposición dos interesados no procedemento que desexen revisala.

Acordo da Comisión de Goberno de 25/01/2019, polo que se convoca a cobertura en comisión de servicios dunha praza de Ayudante de Auditoría. Prazo admisión solicitudes: do 31/01/2019 ao 12/02/2019.Corrección erro: o prazo é do 31/01/2019 ao 13/02/2019

Resolución do procedemento de cobertura temporal en comisión de servizos dun posto de traballo no Consello de Contas de Galicia por acordo da Comisión de Goberno do 26/03/2019:

 • Código do Posto: CC.F01.06.11: Ramón Vaamonde Porto

As valoracións da documentación presentada polos candidatos están a disposición dos interesados no procedemento que desexen revisala.

Acordo da Comisión de Goberno de 14/11/2018, polo que se convoca a cobertura en comisión de servicios dunha praza de Técnico de Informática. Prazo admisión solicitudes: do 22/11/2018 ao 05/12/2018

Resolución do procedemento de cobertura temporal en comisión de servizos dun posto de traballo no Consello de Contas de Galicia por acordo da Comisión de Goberno do 25/01/2019:

 • Código do Posto: CC.F02.05.01: Juan carlos Forján Gómez

As valoracións da documentación presentada polos candidatos están a disposición dos interesados no procedemento que desexen revisala.

Acordo da Comisión de Goberno de 05/03/2018, polo que se convoca a cobertura en comisión de servicios dunha praza de Técnico de Auditoría N. 26. (Prazo admisión solicitudes: do 12/03/2018 ao 16/03/2018)

Resolución do procedemento de cobertura temporal en comisión de servizos dun posto de traballo no Consello de Contas de Galicia por acordo da Comisión de Goberno do 27/04/2018:

 • Código do Posto: CC.F01.05.16: Amparo Méndez Rodríguez

As valoracións da documentación presentada polos candidatos están a disposición dos interesados no procedemento que desexen revisala.

Acordo da Comisión de Goberno do 18/07/2017, polo que se convoca a cobertura en comisión de servicios dunha praza de Auditor N. 28 e unha de Técnico de Auditoría N. 26 (Prazo admisión de solicitudes: do 21/07/2017 ao 28/07/2017)

Resolución do procedemento de cobertura temporal en comisión de servizos de dous postos de traballo no Consello de Contas de Galicia por acordo da Comisión de Goberno do 03/08/2017:

 • Código do Posto: CC.F01.02.06: Arturo López Iglesias
 • Código do Posto: CC.F01.05.14: Ana Mª Cores González

As valoracións da documentación presentada polos candidatos está a disposición dos interesados no procedemento que desexen revisala.

Acordo da Comisión de Goberno do 05/06/2017, polo que se convoca a cobertura en comisión de servizos de dúas prazas da RPT (Prazo admisión de solicitudes: do 14/06/2017 ao 20/06/2017)

Resolución do procedemento de cobertura temporal en comisión de servizos  de dous postos de traballo no Consello de Contas de Galicia por acordo da Comisión de Goberno do 03/07/2017:

•    Posto nº 14 Auditor, nivel 28 (actual CC.F01.02.05): Mª Dolores Rancaño Osorio
•    Posto nº 46 Técnico de Auditoría (actual CC.F01.05.21): Manuel Fraga Díaz

As valoracións da documentación presentada polos candidatos está a disposición dos interesados no procedemento que desexen revisala

Acordo da Comisión de Goberno do 16/05/2017, polo que se convoca a cobertura en comisión de servizos dunha praza de Auditor N. 28 (Prazo admisión de solicitudes: do 19/05/2017 ao 16/05/2017)

Resolución do procedemento de cobertura temporal en comisión de servizos  dun posto de traballo no Consello de Contas de Galicia por acordo da Comisión de Goberno do 05/06/2017:

•    Posto nº 16 Auditor, nivel 28: María Pérez Vázquez

As valoracións da documentación presentada polos candidatos está a disposición dos interesados no procedemento que desexen revisalas

Cobertura de 3 prazas en comisión de servizos por Acordo da Comisión de Goberno do 08/04/2016

Resolución do procedemento de cobertura temporal en comisión de servizos  de tres postos de traballo no Consello de Contas de Galicia por acordo da Comisión de Goberno do 22/04/2016:

•    Posto nº 10 Auditor, nivel 30: Manuel J. Santana Suárez
•    Posto nº 13 Auditor, nivel 28: Ulpiano Villanueva Rodríguez
•    Posto nº 15 Auditor, nivel 28: José M. Pumares Besteiro

As valoracións da documentación presentada polos candidatos está a disposición dos interesados no procedemento que desexen revisalas