Vostede está aquí

Últimos informes

Ámbito material Actuación Título Data
Entidades locais 1622020-07 Informe sobre o grao de implantación da Administración electrónica nas entidades locais de Galicia, exercicios 2019-2020 21/11/2022
Sanidade 1802022-01 Informe de fiscalización da Conta Xeral do Sergas. Exercicio 2020 29/07/2022
Sanidade 1642019_02 Informe de fiscalización de Taxas, Prezos Públicos e Outros Ingresos patrimoniais do Sergas. Exercicios 2016-2018. 29/07/2022
Entidades locais 1622020-13 Informe de fiscalización selectiva do Concello da Coruña. Exercicio 2018. 29/07/2022
Entidades locais 1502022-07 Informe de fiscalización do destino dos recursos empregados no proxecto Life Rexenera Limia. Exercicios 2016-2019. 29/07/2022
Entidades locais 1622019-16 Informe de fiscalización selectiva do Concello de Curtis. Exercicios 2010 a 2019. 29/07/2022
Entidades locais 1702022-01 Informe de fiscalización da Conta Xeral das entidades locais de Galicia. Exercicio 2020. 29/07/2022
C.A. Conta Xeral 1602021_03 Informe de fiscalización sobre a aplicación e suficiencia dos ingresos do fondo COVID-19 para a xestión da pandemia na CA de Galicia. Exercicio 2020. 29/07/2022
C.A. Conta Xeral 1602022-01 Informe de fiscalización da Conta Xeral da Comunidade Autónoma. Exercicio 2020 29/07/2022
Institucións 1902022-01 Informe económico-financeiro das entidades instrumentais autonómicas. Exercicio 2020. 29/07/2022
Fondos 1502022-01 Informe de fiscalización dos Fondos de Compensación Interterritorial. Exercicio 2020. 29/07/2022
Fondos 1502022-02 Informe de fiscalización dos Fondos Europeos. Exercicio 2020. 29/07/2022