Vostede está aquí

Rendición

Publicación de datos da rendición ao Consello de Contas e as contas anuais por parte das seguintes entidades sometidas a esta obriga:
1. O Parlamento de Galicia.
2. A Administración xeral e os seus entes dependentes:
a) Entidades Públicas Instrumentais:
    Organismos Autónomos
    Entidades de Consulta ou Asesoramento
    Axencias Públicas Autonómicas
    Entidades Públicas Empresariais
    Consorcios Autonómicos
b) Outras Entidades Instrumentais:
    Sociedades Mercantís Públicas Autonómicas
    Fundacións
3. As Universidades Públicas
4. As Cámaras de Comercio, Confrarías de Pescadores e outras de natureza equivalente.

Dende esta páxina pódense consultar os datos de rendición e as contas anuais rendidas dos entes integrantes do Sector Público Local de Galicia.