Rendición do Sector autonómico

Acceso ás contas rendidas das entidades do Sector Público da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.

Publicación da información de rendición en cada exercicio contable das entidades do Sector Público de la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia.